Överst på sidan

Power Apps Consultant
Lisbon

Översikt över rollen

Being a Consultant at Unipartner comes with an exciting & challenging role. 
As a consultant, you will work on billable engagements to design, develop and implement solutions by using standard or new methods, techniques and top IT Tech solutions. Consultants work as trusted advisors, providing guidance on the correct application of a solution or technique that consistently delivers high client value. 

Utmaningen

Som en del av projektet måste du kunna leda team och krävande projekt samt arbeta med utveckling av portföljen. Den förväntade nivån på teknikkunskapen omfattar förmågan att välja, identifiera och beskriva lösningsfördelar, även icke-tekniska, för varje kundrealitet.

Som en del av Unipartner-teamet kommer du att få möjlighet att omsätta din expertis och dina kunskaper i praktiken, samtidigt som du lär dig nya och innovativa tillvägagångssätt, t.ex. förmågan att bygga upp förtroende och driva förändringar hos kunderna.

 

Don’t worry, you will not have to do this alone. You will be part of a power apps team with multiple different levels of expertise and skills on Collaboration & Productivity. 


You will grow, and so will we

Vi letar efter smarta talanger med:

 • Minst 3 års erfarenhet.

Tekniska färdigheter:

 • Degree educated in Computer Science or related

 • 1+ years of experience in Power Platform, namely Power Apps Canvas and Power Automate

 • Work experience in development processes and applications based on low code platforms

 • Work experience in functional and technical analysis

 • Experience with Power FX and Dataverse.

Mjuka och andra färdigheter:

 • Förmåga att prioritera och vara organiserad

 • Ability to collaborate and work well within a team

 • Assertive, accountable and resilient

 • Excellent communication ability and work independently

 • Goda färdigheter i organisation och tidsplanering

 • Troubleshoot & problem solving

Obligatoriska språk:

 • Talar flytande portugisiska och engelska.

Ta tillfället i akt

Skicka oss ditt CV och din portfölj!

Vi har massor av nya spännande projekt som väntar på dig!

Gå med i Unipartner genom att skicka in ditt CV. 

längst ner på sidan