Överst på sidan
Portugal 2020 Banner.png

Kvalificeringsprojekt 

Utformning av projekt | Kvalificera för att öka

Projektkod | LISBOA-02-0853-FEDER-025905

Huvudmål | Stärka konkurrenskraften hos små och medelstora företag

Region där man ingriper | Lisboa

Entidade beneficiária | UNIPARTNER IT SERVICES, S.A.

  • Uppdatering av ansökan | 25-04-2018

  • Startdatum | 30-05-2018

  • Slutdatum | 28-05-2020

  • Custo total elegível | 188.102,50

  • Finansiellt stöd från Europeiska unionen | FEDER - 75.241,00

  • Finansiellt stöd till offentliga organ på nationell/regional nivå | n.a.

  • Mål, aktiviteter och förväntade resultat: Projektet "Qualificar para crescer" har som mål att skapa en identitet och självständighet för Unipartner, med en satsning på initiativ som har en intern inverkan på medarbetare och ledning, men även externt på kunder och andra intressenter.

längst ner på sidan