Överst på sidan
Portugal 2020 Banner.png

Internationaliseringsprojekt 

Utformning av projekt | Internationalisering för att växa

Projektkod | LISBOA-02-0752-FEDER-027659

Huvudmål| Förbättra konkurrenskraften hos små och medelstora företag.

Region där man ingriper | Lisboa

Entidade beneficiária | UNIPARTNER IT SERVICES, S.A.

 • Data för godkännande | 21-12-2017

 • Startdatum | 05-01-2018 

 • Slutdatum | 04-01-2022

 • Custo total elegível | 651.505,00€

 • Finansiellt stöd från Europeiska unionen | FEDER - 260.602,00€

 • Finansiellt stöd till offentliga organ på nationell/regional nivå | n.a.

 • Mål, aktiviteter och förväntade resultat:  

  • Projektet "Internacionalizar para Crescer" har som mål att förstärka Unipartners internationella verksamhet, för att garantera företagets framtida tillväxt genom att erövra nya marknader och kvalificerade kunder. 

  • Unipartner, som är en del av Unisys autonoma verksamhet, vill hävda sig på den portugisiska marknaden och på utvalda internationella marknader. 

  • På vissa marknader är detta en slags "nearshore"-strategi, som innebär att företaget är närvarande hos lokala parter och distributörer, men också att det har en aktiv och kvalificerad politik för prospektering av kommersiella produkter. Noutros mercados a abordagem será diferenciado e baseado na apresentação proactiva de soluções de transformação digital nos setores alvo: administração pública, banca e grandes empresas industrias / comercias. 

  • De initiativ som Unipartner vill genomföra i detta sammanhang och för vilka Unipartner begär stöd från Portugal 2020 är följande: Conhecimento dos mercados externos (Feiras / exposições, Presença na web através da economia digital), o Desenvolvimento e promoção internacional de marcas (Ações de promoção), a Prospeção e presença em mercados internacionais (Prospeção e captação de novos clientes), Marketing Internacional e Introdução de novos métodos de organização nas práticas comerciais ou nas relações externas.

längst ner på sidan