Överst på sidan

Unipartners mentorprogram

Ett nytt mentorprogram har avslutats!


Programmet, som inleddes i oktober, gav mentorer och adepter chansen att lära av varandra, knyta band och ge dem möjligheter att utveckla sina förmågor på både personlig och professionell nivå. Mentorer med olika bakgrunder hjälpte mentees att nå de mål som de satte upp vid programmets start. Vissa adepter satte upp mål för att förbättra de mjuka färdigheterna, medan andra försökte förbättra de tekniska färdigheter som krävdes för deras tilldelade projekt.


Alla inblandade gynnades av programupplevelsen, eftersom adepterna uppnådde sina mål och mentorerna granskade sina egna metoder när de hjälpte sina adepter att övervinna utmaningar.


Programmet var mycket lyckat och vi kan inte vänta på nästa upplaga!
Kommentarer


Utvalda inlägg

Senaste inlägg

Sök efter taggar

längst ner på sidan