Överst på sidan

Om våra Microsoft-specialiseringar


På Unipartner har vårt strategiska partnerskap med Microsoft fått många utmärkelser och erkännanden, vilket belyser vårt engagemang för excellens och kundnöjdhet. Som en ledande leverantör av innovativa tekniklösningar prioriterar vi kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling av våra medarbetare för att kunna leverera exceptionella resultat.

För att upprätthålla vår höga standard och expertis investerar vi i omfattande utbildningsprogram, certifieringar och tillgång till Microsoft-resurser för våra konsulter. Detta ger dem möjlighet att utmärka sig i sina roller och leverera optimala lösningar till våra kunder, och hålla jämna steg med branschens trender och framsteg.

Vårt engagemang har lett till att vi har uppnått flera Microsoft Specializations, som tilldelas partners som uppvisar exceptionell prestanda, kundframgång och expertis. I nära samarbete med våra kunder ser vi till att de utnyttjar den bäst lämpade Microsoft-tekniken, så att de kan uppnå enastående resultat.

Genom att utnyttja kraften i Microsofts teknik hjälper vi organisationer att optimera sin verksamhet, förbättra säkerheten, effektivisera processer och driva innovation. Vi är stolta över att ha fått 7 specialiseringar som visar vår omfattande expertis inom flera områden.

Dessa Microsoft-specialiseringar omfattar viktiga områden som gör att vi kan tillgodose våra kunders olika behov på ett effektivt sätt. Från molnsäkerhet och identitetshantering till databasmigrering och Low Code Application Development - vår specialiserade kunskap gör att vi kan leverera skräddarsydda lösningar som ligger i linje med din organisations mål.

Molnsäkerhet (säkerhet)

När organisationer flyttar sin infrastruktur och sina applikationer till molnet blir det viktigt att säkerställa robusta säkerhetsåtgärder. Med vår specialisering på molnsäkerhet har vi den expertis som krävs för att utforma och implementera omfattande säkerhetslösningar som är särskilt anpassade till Microsofts molnplattform. Vi hjälper er att skydda era molnbaserade tillgångar, upptäcka och reagera på hot och säkerställa efterlevnad av branschregler.

Identitets- och åtkomsthantering (säkerhet)

Hantering av användaridentiteter och kontroll av åtkomst till känsliga resurser är viktiga aspekter av cybersäkerhet. Vår specialisering inom Identity and Access Management (IAM) ger oss kunskap och verktyg för att implementera säkra lösningar för identitetshantering med hjälp av Microsoft-teknik. Vi hjälper er att skapa effektiva identitetsarbetsflöden, genomdriva starka autentiseringsmetoder och hantera användarnas åtkomstbehörigheter på ett effektivt sätt.

Informationsskydd och informationsstyrning (säkerhet)

Att skydda konfidentiell information och säkerställa korrekt styrning är avgörande för att upprätthålla dataintegritet och uppfylla lagstadgade krav. Med vår specialisering inom informationsskydd och styrning hjälper vi till att implementera robusta dataskyddsstrategier med hjälp av Microsofts svit av säkerhetsverktyg. Vi hjälper dig att klassificera och märka känsliga data, upprätta policyer för att förebygga dataförluster och fastställa mekanismer för datalagring och kassering.

Migrering av infrastruktur och databaser till Microsoft Azure (Azure)

Att migrera infrastruktur och databaser till Microsoft Azure ger många fördelar, bland annat skalbarhet, flexibilitet och kostnadsoptimering. Vår specialisering på migrering av infrastruktur och databaser till Microsoft Azure gör att vi kan planera och genomföra sömlösa migreringsprojekt. Vi utvärderar den befintliga infrastrukturen, utformar en migreringsstrategi för Azure och genomför migreringsprocessen samtidigt som vi minimerar driftstopp och säkerställer dataintegritet.

Microsoft Low Code-applikationsutveckling (affärsapplikationer)

Microsofts plattformar för low-code-utveckling ger ett snabbt och effektivt sätt att bygga anpassade affärsapplikationer. Med vår specialisering inom Microsoft Low Code Application Development utnyttjar vi plattformar som Power Apps och Power Automate för att skapa skräddarsydda lösningar som uppfyller era specifika affärsbehov. Vi hjälper till att effektivisera processer, automatisera uppgifter och förbättra produktiviteten inom din organisation.

Skydd mot hot (säkerhet)

Cyberhoten utvecklas ständigt och organisationer måste vara vaksamma för att skydda sina system och data. Vår specialisering inom hotskydd ger oss kunskap och verktyg för att implementera avancerade säkerhetsåtgärder med hjälp av Microsofts hotskyddslösningar. Vi övervakar, upptäcker och reagerar proaktivt på potentiella säkerhetsincidenter, minskar riskerna och säkerställer integriteten i din digitala miljö.

Microsoft Azure virtuellt skrivbord (Azure)

Att möjliggöra distansarbete och ge sömlös åtkomst till applikationer och data är avgörande i dagens digitala landskap. Med vår specialisering Microsoft Azure Virtual Desktop hjälper vi dig att utforma och driftsätta virtuella skrivbordslösningar med Azure. På så sätt kan medarbetarna få säker åtkomst till sina skrivbordsmiljöer var de än befinner sig, vilket ökar produktiviteten och flexibiliteten samtidigt som strikta säkerhetskontroller upprätthålls.

Dessa Microsoft-specialiseringar uppnås genom att uppfylla stränga kriterier som fastställts av Microsoft, inklusive att erhålla kundreferenser, förvärva relevanta certifieringar och visa expertis inom respektive domäner. Genom att erhålla dessa specialiseringar visar vi vårt engagemang för att leverera tjänster och lösningar av högsta kvalitet till våra kunder och utnyttja Microsofts teknik för att driva deras framgång.

Kommentarer


Utvalda inlägg

Senaste inlägg

Sök efter taggar

längst ner på sidan